logo
CZEN

Arteterapie

Arteterapie umožňuje vyjádření emocí, které nemůžeme nebo nedovedeme vyjádřit jiným způsobem, přináší pocit uvolnění, očištění. Zároveň se tvůrčí činností dostáváme do kontaktu se svým skutečným já a postupně se učíme lépe porozumět tomu, co se v nás děje, integrovat se do své osobnosti a být více sami sebou, zdravějšími, spokojenějšími, kreativnějšími, komunikativnějšími. To se pak odráží i v ostatních životních oblastech, dovolíme se pak chováme spontánněji a rozhodujeme se pružněji a svobodněji. Na papíře je totiž dovoleno všechno…

Tvořivost považuji za jednu z nejdůležitějších lidských potřeb, která je v dnešní době hodně zanedbávaná. Lidé mají málo zálib a koníčků, často jsou spíš konzumenty a pasivně čekají, že je bude bavit někdo jiný. Velmi málo si uvědomují a rozvíjejí svou jedinečnost, neradují se. Umění v nás probouzí naši touhu po duchovnu, naději, smyslu života, harmonizuje a uzdravuje.