logo
CZEN

Cíle arteterapie

Dělime je:

Individuální:

 • prožívání a vnímání sami sebe
 • poznávání vlastních možností a schopností
 • růst osobní svobody a motivace
 • uvolnění
 • svoboda pro experimentování při hledání výrazu pocitů, emocí nebo konfliktů
 • rozvoj fantazie
 • celkový rozvoj osobnosti

Skupinové:

 • vyjádření uznání hodnoty druhých lidí, vnímání a přijetí druhých lidí, jejich ocenění
 • navázání kontaktů
 • společné řešení problémů
 • zkušenost, že druzí mají podobné zážitky jako já
 • reflexe vlastního fungování v rámci skupiny
 • pochopení vztahů

Za nejúčinnější považuji tvůrčí činnost ve skupině, protože to umožňuje sdílet radost z tvorby i případné životní problémy. Výtvarné aktivity usnadňují a rozšiřují komunikaci ve skupině o neverbální složky, přinášejí uvolnění od každodenní rutiny a stresu. Jednou z možností je malování mandal…