logo
CZEN

O nás

Studio psychické relaxace se zabývá vzděláváním dospělých od roku 1996.

V současné době se specializujeme především na relaxační semináře s arteterapeutickými technikami, kurzy taneční pohybové terapie a pořádání odborných seminářů a konferencí pro širokou veřejnost. Naše koncepce studia vychází z dlouholetých praktických zkušeností a umožňuje spojit tradiční přístupy s moderními poznatky.

Principy na kterých stavíme:

  • propojujeme v co nejširší míře teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi
  • podporujeme celistvý rozvoj osobnosti
  • vědomě pracujeme s energií a rytmem, emocemi a myšlením
  • vzdělávání vedeme přirozeným a lidským způsobem, který klade důraz na osobní prožitek a zkušenost
  • klademe důraz na důvěru

Co mohou účastnící získat?

  • širší orientaci ve vlastním životě
  • identifikovat stresory ve svém prostředí
  • rozpoznávat vliv stresu na psychiku a fyzickou stránku člověka
  • využití možnosti relaxace a psychohygieny pro navození vnitřní rovnováhy

Odborná garance:

Studio spolupracuje s dalšími poradenskými firmami a vzdělávacími institucemi, které jsou akreditované MŠMT ČR a byla jí přidělena akreditace MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů a vydávání certifikátů o jejich absolvování.

Od roku 2011 spolupracuji s Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowosciowego Český Těšín, které získalo akreditaci pro enkaustické malování č.25604/2010 - 25-611

Od roku 2011 spolupracuji s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, které získalo akreditaci pro enkaustické malování č. 1902/2014-1-97

Získali jsme další akreditaci na Enkaustické malování II (pro pokročilé) č. MSMT- 1126/2015-1-88

Na podzim 2016 jsme získali další akreditaci Enkaustické malování III (pro pokročilé) – akreditace: MŠMT- 25242/2016-1-703

Naši lektoři jsou odborníci v oboru a mají dlouholeté zkušenosti se samostatným vedením vzdělávání dospělých.