logo
CZEN

Psychosomatika

Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy a to hlavně z vlivu psychických funkcí a pochodů na organismus (zdroj Wikipedia).

Psychosomatika nepovyšuje jednostranně tělesné nad duševním, ale nedopouští se ani opačného omylu, kdy jsou třeba jen mírné tělesné obtíže mylně chápány jako „pouze psychicky podmíněné“. Jde jí o vyrovnaný, celostní přístup k člověku. Každý z nás občas uvažuje, z čeho pramení jeho fyzické potíže a jak je nejlépe řešit.

S firmou DAP Services, a.s. spolupracuji na barvové diagnostice. Konečně existuje něco, co nám umožní přečíst naše „podvědomí“. Firma vytvořila diagnostický nástroj (psychosomatické měřidlo), který přesně ukáže, jak na tom zdravotně člověk je a jak je mu možné pomoci. Diagnostika nenahrazuje lékařskou diagnózu ani péči. Je pouze vodítkem k tomu, abyste mohli předejít přicházejícím problémům, které si zatím nemusíte připouštět.

Délka diagnostického testu netrvá déle, jak 15 minut. Po jeho výsledku společně probereme výsledky a společně budeme hledat optimální řešení zbavení se případných psychosomatických problémů.

Tuto diagnostiku neobejdete množstvím osvědčených výmluv :-)

Zkuste to!