logo
CZEN

Důležité o reiki

  • Při léčení reiki se nesnažíme neodborně nahradit lékaře. Nemůže nahradit akutní chirurgický či jiný neodkladný lékařský zákrok.
  • Reiki je možné kombinovat se všemi klasickými a alternativními léčebnými metodami.
  • Reiki může být s úspěchem použita jako doplňková terapie.
  • Reiki má duchovní povahu, ale přesto není náboženstvím.
  • Práce s Reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání.
  • Reiki můžete praktikovat individuálně anebo kolektivně ve skupinách.
  • Reiki učí a ukazuje lidem bezpodmínečnou lásku.
  • Reiki však nemá nic společného s erotickými či sexuálními praktikami různých skupin